Bài giảng điện tử hỗ trợ giáo viên giảng dạy theo sách Tin học lớp 3, bộ Sách giáo khoa do NXB Đại học Vinh (Lê Khắc Thành chủ biên) phát hành năm 2022.

Bộ bài giảng điện tử đầy đủ, bao gồm 32 bài.

Bộ bài giảng điện tử Tin học 3 Đại học Vinh được Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sách và Học liệu điện tử Việt Nam đăng tải miễn phí dưới dạng file PowerPoint. Vì vậy thầy cô có thể tải về tham khảo miễn phí.

Mời thầy/cô xem Demo:

Bài giảng điện tử Tin học 3 sách Đại học Vinh
Bài giảng điện tử Tin học 3 sách Đại học Vinh
Bài giảng điện tử Tin học 3 sách Đại học Vinh

Table of Contents

Bài giảng điện tử Tin học 3 Đại học Vinh

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

Tải miễn phí ở đây:

3 thoughts on “Bài giảng điện tử Tin học 3 Đại học Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.