Bản nhận xét lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Mỹ thuật năm học 2022-2023

Bản nhận xét lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 môn Mỹ thuật theo 2 tiêu chí: Phù hợp đặc điểm kinh tế – xã hội của Thành phố và Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Được chia sẻ bởi cô giáo Nguyễn Ngọc Mai. Mời thầy/cô theo dõi bài viết dưới đây của tudanglinh.com:

MỜI THẦY CÔ XEM THÊM:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 – MÔN MỸ THUẬT
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC MAI
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Bạch Đằng
Các căn cứ nhận xét:

Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2021 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

NỘI DUNG NHẬN XÉT

Sách giáo khoa môn Mỹ thuật

Tác giả: Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Võ Thị Nguyên, Phạm Văn Thuận.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tiêu chíMinh chứng đáp ứng của sách giáo khoa
1. Tiêu chí 1: Phù hợp đặc điểm kinh tế – xã hội của Thành phố
a) Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là công dân của Việt Nam, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.
– Thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tinh…
(Bài 1: Mặt nạ trung thu – trang 14)
– Sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.
(Bài 3: Gia đình yêu thương- trang 34)
b) Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh.
– Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế
(Bài 3: Phong cảnh mùa thu – trang 22)
c) Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của Thành phố.
– Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống
(Bài 3: Gia đình yêu thương- trang 34)
d) Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.
– Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế
(Bài 1: Mô hình nhà cao tầng – trang 62)
e) Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, giáo dục gợi mở; tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
– Tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
(Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn – trang 54)
2. Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông
a) Phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên,… phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM, rèn luyện kĩ năng mềm giúp học sinh trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Thành phố.Nội dung các chủ đề từ thấp đến cao, phù hợp với từng đối tượng học sinh, từ cơ bản đến hình tượng rõ ràng, cụ thể.
b) Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục.
– Mỗi chủ đề được chia thành chủ điểm.
– Cuối mỗi bài học là kiến thức cần đạt.
c) Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.
– Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.
( Bài 1: Đồ vật quen thuộc – trang 26)
d) Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy – học tập, kiểm tra – đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận các chuẩn quốc tế, xây dựng xã hội học tập.
-Hs được trải nghiệm các hoạt động học tập phong phú( vẽ sáng tạo, tạo hình 3D, đất nặn…)
( Bài 1; Đồ vật quen thuộc- trang 27
Bài 1: Chậu hoa xinh xắn – trang 38)
– Ứng dụng bài học ngay và trong thực tế cuộc sống.

Sách giáo khoa môn Mỹ thuật

Tác giả: Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị Thu Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tiêu chíMinh chứng đáp ứng của sách giáo khoa
1. Tiêu chí 1: Phù hợp đặc điểm kinh tế – xã hội của Thành phố
a) Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là công dân của Việt Nam, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.
– Sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.
( CĐ 9: Sinh hoạt trong gia đình – trang 52)
b) Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh.
Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày
( CĐ 10: An toàn giao thông – trang 58)
c) Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của Thành phố.
– Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước
( CĐ 6: Biết ơn thầy cô – trang 34)
d) Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.Sách được chia làm 10 chủ đề trong đó có 5 chủ đề mĩ thuật tạo hình và 5 chủ đề ứng dụng. Hầu hết các chủ đề kéo dài 4 tiết sẽ khiến học sinh nhàm chán.
e) Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, giáo dục gợi mở; tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.– Chủ đề 4: Vẻ đẹp của khối – trang 24 ( HS lớp 3 khó có thể thực hành được bài )
2. Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông
a) Phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên,… phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM, rèn luyện kĩ năng mềm giúp học sinh trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Thành phố.
CĐ 4: Vẻ đẹp của khối
CĐ 5: Một số vật liệu sử dụng trong thực hành, sáng tạo mĩ thuật
b) Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục.
– Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại.
(CĐ 7: Cảnh vật quanh em- trang 40)
– Hệ thống câu hỏi, bài tập và yêu cầu hoạt động mở giúp GV phát huy thế mạnh trong việc tổ chức hoạt động giáo dục.
c) Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.
Các hoạt động trong sách chủ yếu cho hoạt động vận dụng thực tế cuộc sống.
(CĐ 3: Màu sắc em yêu – trang 14)
d) Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy – học tập, kiểm tra – đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận các chuẩn quốc tế, xây dựng xã hội học tập.Trong sách chủ yếu là loại hình tạo hình 3D, không đủ thời gian khi thực hành tại lớp, bảo quản sản phẩm rất khó cho tiết học sau.

Sách giáo khoa môn Mỹ thuật

Tác giả: Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị May (chủ biên), Đỗ Việt Hoàng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Tiêu chíMinh chứng đáp ứng của sách giáo khoa
1. Tiêu chí 1: Phù hợp đặc điểm kinh tế – xã hội của Thành phố
a) Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là công dân của Việt Nam, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.
-Nội dung giáo dục về tự hào với văn hoá
(Bài 12: Tham quan bảo tang – trang 52)
– Sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.
(Bài 13: Nghề nghiệp trong tương lai – trang 56)
b) Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh.– Có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh. (Chủ đề 2: Những con vật ngộ nghĩnh – trang 14 đến trang 21)
c) Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của Thành phố.
-Nội dung giáo dục về tự hào với văn hoá
(Chủ đề 1: Tranh dân gian, trang 6 -13)
d) Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.– Hệ thống bài học hiện đại linh hoạt, hội nhập khu vực và quốc tế ( Bài 7: Ngày mưa, giới thiệu một số tranh của các tác giả nước ngoài- trang 30)
e) Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, giáo dục gợi mở; tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
– Các hoạt động trong sách chủ yếu cho hoạt động vận dụng thực tế cuộc sống. ( Bài 10: Lưu giữ kỉ niệm – trang 44)
(Bài 14: Em là nhà thiết kế thời trang- trang 54)
2. Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông
a) Phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên,… phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM, rèn luyện kĩ năng mềm giúp học sinh trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Thành phố.– Nội dung các chủ đề từ thấp đến cao, từ cơ bản đến hình tượng rõ ràng, cụ thể.
b) Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục.
– Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất
(Bài 6: Quà tặng người thân – trang 26)
c) Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.
– Hình thành kiến thức cơ bản tốt cho học sinh
-Sách giúp học sinh tìm tòi khám phá học tập theo năng lực học sinh.
-Phát triển kỹ năng thực hành sáng tạo chủ đề đồ chơi thú vị.
(Bài 8: Vẻ đẹp thiên nhiên- trang 34)
d) Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy – học tập, kiểm tra – đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận các chuẩn quốc tế, xây dựng xã hội học tập.
-Hs được trải nghiệm các hoạt động học tập phong phú( vẽ sáng tạo, tạo hình 3D, đất nặn…)
(Bài 14: Em là nhà thiết kế thời trang- trang 61, 62)
( Bài 16: Bảo vệ môi trường quanh em- trang 68)
– Ứng dụng bài học ngay và trong thực tế cuộc sống.
( Bài 10: Lưu giữ kỉ niệm – trang 44)

Sách giáo khoa môn Mỹ thuật

Tác giả: Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

Tiêu chíMinh chứng đáp ứng của sách giáo khoa
1. Tiêu chí 1: Phù hợp đặc điểm kinh tế – xã hội của Thành phố
a) Phù hợp việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, giúp các em thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là công dân của Việt Nam, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và cộng đồng.
– Nhận xét: nội dung giáo dục tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh.
– Chủ đề 3: (Bài 6 trò chơi thú vị – trang 24-26).
– Chủ đề 2: ( Bài 3 sự thú vị của hình ảnh nổi bật – trang 14)
b) Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hằng ngày, môi trường xung quanh học sinh.
– Kiến thức liên hệ thực tiễn
– Chủ đề 3: (Bài 6 trò chơi thú vị – trang 24-26)
c) Đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó có chú trọng đến phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa của Thành phố.
– Nội dung đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam.
– Chủ đề 4:( Bài 7 Thiệp chúc mừng- trang 28-30, bài 8 ngày hội trường em – trang 31-34)
d) Đáp ứng được định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.
– Định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của Thành phố, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Đô thị thông minh, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.
– Chủ đề 5:( Bài 10 làm quen với hình tương phản –trang 39-42)
e) Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, giáo dục gợi mở; tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
– Học sinh được trải nghiệm các hoạt động học tập phong phú.
– Chủ đề 2:( Bài 4 đồ vật trong gia đình- trang 17-19)
– Chủ đề 5: (Bài 11 bạn rô-bốt của em – trang 43-45)
2. Tiêu chí 2: Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông
a) Phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên,… phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM, rèn luyện kĩ năng mềm giúp học sinh trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Thành phố.
– Mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, chủ đề STEM, rèn luyện kĩ năng mềm giúp học sinh trở thành người công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập khu vực và quốc tế của Thành phố.
– Chủ đề 5: (Bài 11 bạn rô-bốt của em – trang 43-45)
b) Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức các hoạt động giáo dục.
– Nội dung phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại.
– Chủ đề 6: (Bài 12 tạo sản phẩm có bề mặt mềm mịn hoặc thô ráp- trang 48-51)
c) Đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình trường lớp, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo, phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.
– Hình thành kiến thức cơ bản tốt cho học sinh
-Sách giúp học sinh tìm tòi khám phá học tập theo năng lực học sinh.
-Phát triển kỹ năng thực hành sáng tạo chủ đề đồ chơi thú vị.
– Chủ đề 1: (Bài 2 sáng tạo từ vật liệu có màu đậm, màu nhạt- trang 9-12)
– Chủ đề 3: (Bài 6 trò chơi thú vị – trang 24-26)
d) Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy – học tập, kiểm tra – đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận các chuẩn quốc tế, xây dựng xã hội học tập.
– Hs được trải nghiệm các hoạt động học tập phong phú( vẽ sáng tạo, tạo hình 3D, đất nặn…)
– Chủ đề 5: (Bài 11 bạn rô-bốt của em – trang 43-45)
– Chủ đề 1: (Bài 2 sáng tạo từ vật liệu có màu đậm, màu nhạt- trang 9-12)
– Chủ đề 6: (Bài 12 tạo sản phẩm có bề mặt mềm mịn hoặc thô ráp- trang 48-51)
– Chủ đề 2: ( Bài 4 đồ vật trong gia đình- trang 17-19)

Quận 4, ngày 22 tháng 02 năm 2022

Người nhận xét

Nguyễn Ngọc Mai

Nguồn:
Cô giáo: Nguyễn Ngọc Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.