Đề cương ôn tập học kì I Tin học 4 năm học 2021-2022 mới nhất giúp các em học sinh củng cố kiến thức trong học kì I Tin học 4 bao gồm kiến thức về tệp, thư mục, các thao tác, các phần mềm và các kiến thức khác đã học. 

AVvXsEiO5ffu43yZt9sEcT6bkCoks9S3ZD39Fc1V5NTlsl2HPP KLssL3ZM1yiqUDrGW7wOj0BwNQNyc50DWVtY3E Vf KUugP80MUVbuTGtkAm mye6RwjMuhdR
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 – MÔN TIN HỌC LỚP 4
NĂM HỌC 2021-2022

Cho sơ đồ, em hãy trả lời câu hỏi 1 và 2

image

Table of Contents

Câu 1: Thư mục TỔ 4 là thư mục con của thư mục nào?

A. LỚP 4A1
B. TỔ 3
C. LỚP 4A2
D. LỚP 4A3

Câu 2: Thư mục LỚP 4A3 có những thư mục con nào?

A. TỔ 2
B.TỎ 1, TỔ 2
C. TỔ 3, TỔ 4
D. TỔ 1, TỔ 2

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng nhất: USB là?

A. Thiết bị lưu trữ ngoài;
B. Thiết bị lưu trữ nhanh;
C. Thiết bị nhập/xuất dữ liệu;
D. Thiết bị lưu trữ trong;

Câu 4: Để truy cập internet em có thể nháy đúp chuột vào biểu tượng nào sau đây?

A.image 

 B.image 
 C.image 
 D.image

Câu 5: Trong phần mềm Paint để viết chữ lên hình vẽ em chọn công cụ nào sau đây ?

A. k64Z6vfQhZKhcOlSyVkv8A1QoCURcl7BEAAAAASUVORK5CYII= 
 B.  
 C. bOwZyfzVCQRzAH8tJi781290YKT4anwuCZSeDf+jXMJnZqXLUUR8dvczkftOVi6WCVhBr1vmY7Nn9AduQ1g+47EPOAAAAABJRU5ErkJggg== 
 D. 6LNaEr6+ydMgEXehGlAiC1ccGbcQZ1hMV1NjHMB9nBntPz31HoAAAAASUVORK5CYII=

Câu 6: Để hiện thị thước đo cho trang vẽ em phải nháy chọn thẻ View và đánh dấu vào mục nào sau đây?

A.image
B. image
C. image

Câu 7: Để vẽ hình đơn giản trong soạn thảo văn bản Word em thực hiện như thế nào?

A. Insert → Shapes
B. Insert → Picture
C. Insert → Clip Art
D. Insert → Chart

Câu 8: Để chèn bảng vào trong văn bản Word em thực hiện như thế nào?

A. Insert → Header
B. Insert → Object
C. Insert → Table
D. Insert → Chart

Câu 9: Để vào phần mềm Paint, em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào?

A.image 

 B.image 
 C.image 
 D.image

Câu 10: Trong phần mềm Paint, công cụ nào dùng để phóng to và thu nhỏ tranh vẽ?

A. image
B.image
C.image
D.image

Câu 11: Để mở thư mục, em nháy chuột phải lên thư mục đó và chọn:

A. Open
B. Copy
C.Delete
D. Rename

Câu 12: Trong phần mềm Paint, chọn công cụ image để vẽ:

A. Hình vuông
B. Hình tròn
C. Hình chữ nhật
D. Đường cong

Câu 13: Trong phần mềm Word, để trình bày từ ‘Trường’, em gõ:

A. Tru7ong1
B. Truwowngf
C. Truongf
D. Tru9o9ng1

Câu 14: Để xóa một thư mục, em nháy nút phải chuột vào thư mục rồi chọn:

A. Rename 

B. Copy 
C. Delete 
D. Paste

Câu 15: Em hãy cho biết đâu là thư mục?

A.image 
 B.image 
 C.image 
 D.image

Câu 16: Máy tính có những bộ phận chính nào?

A. Màn hình, con chuột, bàn phím, ổ cắm điện
B. Màn hình, thân máy tính, máy in, máy chiếu
C. Màn hình, con chuột, ổ cắm điện, thân máy tính
D. Màn hình, thân máy tính, con chuột, bàn phím

Câu 17: Em hãy chọn phát biểu đúng nhất về cách xóa thư mục:

A. Để xóa thư mục, em nháy nút phải chuột vào thự mục muốn xóa, chọn Delete rồi chọn Yes.
B. Để xóa thư mục, em nháy nút phải chuột vào thự mục muốn xóa, chọn Copy rồi chọn Yes.
C. Để xóa thư mục, em nháy nút phải chuột vào thự mục muốn xóa, chọn Rename rồi chọn Yes.
D. Để xóa thư mục, em nháy nút phải chuột vào thự mục muốn xóa, chọn Delete rồi chọn No.

Câu 18: Thiết bị nào được gắn cố định trong thân máy tính ?

A. USB
B. Ổ đĩa CD hoặc DVD
C. Ổ cứng
D. Ổ cứng di động

Câu 19: Hình thứ hai dưới đây là kết quả của thao tác lật hình thứ nhất. Đây là thao tác lật hình nào?

image

A. Rotate right 90o 

B. Flip vertical
C. Flip horizontal 
D. Rotate left 90 o

Câu 20: Để đổi tên thư mục em thực hiện thao tác?

A. Nháy chuột trái → Chọn Rename. 

B. Nháy chuột phải → Chọn Rename.
C. Nháy chuột trái → Chọn Copy. 
D. Nháy chuột phải → Chọn Copy.

Câu 21: Trong Microsoft Word để viết chữ lên hình em thực hiện thế nào ?

A. Chọn hình cần viết chữ => Nháy nút chuột phải chọn Paste.
B. Chọn hình cần viết chữ => Nháy nút chuột phải chọn Add Text.
C. Chọn hình cần viết chữ => Nháy nút chuột phải chọn Grouping.
D. Chọn hình cần viết chữ => Nháy nút chuột phải chọn Order.

Câu 22: Để sao chép thư mục, em nháy nút phải chuột lên thư mục đó và chọn:

A. Open
B. Delete
C. Copy
D. Rename

Câu 23. Muốn thực hiện thao tác hiện thước đo trên trang vẽ trong thẻ View của phần mềm Paint em đánh dấu vào:

A. Rulers. 

B. Status bar.
C. Gridlines. 
D. 3 câu trên đều sai.

Câu 24. Một thư mục có thể có bao nhiêu thư mục con?

A. Một thư mục con. 

B. Hai thư mục con.
C. Nhiều thư mục con. 
D. Không có thư mục con nào.

Câu 25. Phím Shift dùng khi nào?

A. Gõ chữ in hoa 

B. Gõ kí hiệu trên của những phím có hai kí hiệu. 
C. Cả A và B đều sai 
D. Cả A và B đều đúng

Câu 26: Nút lệnh chèn hình vào trang soạn thảo?

image

Câu 27: Sau khi chèn hình vào văn bản, để viết chữ lên hình chọn hình cần viết chữ. Nháy nút phải chuột lên hình, chọn ………… sau đó gõ chữ lên hình.

A. Cut 

B. Paste 
C. Add text 
D. Order

Câu 28: Công cụ xoay hình là công cụ nào?

image

Câu 29: Nút lệnh chỉnh kiểu chữ in đậm là nút lệnh nào?

image

ĐÁP ÁN

Câu 1: A

Câu 2: D
Câu 3: A
Câu 4: B
Câu 5: D
Câu 6: B
Câu 7: A
Câu 8: C
Câu 9: D
Câu 10: C
Câu 11: A
Câu 12: D
Câu 13: B
Câu 14: C
Câu 15: C
Câu 16: D
Câu 17: A
Câu 18: C
Câu 19: D
Câu 20: B
Câu 21: B
Câu 22: C
Câu 23: A
Câu 24: C
Câu 25: D
Câu 26: B
Câu 27: C
Câu 28: B
Câu 29: A

Tổng hợp:
www.tudanglinh.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.