Đề cương ôn tập học kì I Tin học 5 năm học 2021-2022 mới nhất giúp các em học sinh củng cố kiến thức trong học kì I Tin học 5 bao gồm kiến thức về thư điện tử (email), soạn thảo văn bản, các phần mềm và các kiến thức khác đã học.

AVvXsEhSrrhAcAVZrQVM5cY11Y3jdiZYG PnZC0zn9jJXUtudynFwtzm8 JzDemHPug6ZyLxc qCrGjmKAqaFOViiprQzAJonIHPmoU7DYNzGnAzx3rejA6YhrxIjrLN5kT2xkvRcrabJFr3ftM 6F3QgPZW0Hc6rwlLXiIQuQ24tr37QV3uuV2pUE0ikoYq3Q=s320
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 – MÔN TIN HỌC LỚP 5
NĂM HỌC 2021-2022

Table of Contents

Câu 1: Em hãy cho biết đâu là tệp?

A. 

B. AI+Df+Di6nChAAAAAElFTkSuQmCC 
 C. 
 D. Tất cả đều đúng

Câu 2: Trong các thao tác dưới đây thao tác nào là đổi tên tệp?

A. Nháy chuột phải vào tệp,chọn Delete 

B. Nháy chuột phải vào tệp, chọn Copy
C. Nháy chuột phải vào tệp, chọn Rename 
D. Cả 3 đều đúng

Câu 3: Ta muốn tải hình ảnh từ internet về máy tính thì ta nháy chuột vào dòng lệnh nào?

A. Lưu hình ảnh thành….
B. Sao chép hình ảnh thành….
C. Dán hình ảnh thành…..
D. Đăng hình ảnh thành….

Câu 4: Trong phần mềm Word, để thụt lề đoạn văn bản em dùng nút lệnh nào?

AVvXsEjSPpP3iDyn1d6BKi5useTJkwQoYiQM7ffg0AtXxwkeCSPMDrx10HtkPf1R7wLcF3qzSPsmhpj40OcCPYp2 hIc42ud9pUFEUd5LAnPxuthuMWdiGBTzGz7ZW0OJuKVAzrGudkUtb5p7MeMXySdgAxeUwWo2 BX NAvhPL7GAqnVjwN1hUPITP WY0zCA=w411 h56

Câu 5: Khi tạo lập địa chỉ thư điện tử email, địa chỉ email nào dưới đây được tạo là không hợp lệ?

A. levanba@gmail.com

B. levanba&&@gmail.com
C.levanba88@gmail.com
D. le.vanba22@gmail.com

Câu 6: Trong thư điện tử (Email), kí tự nào sau đây được ngăn cách giữa phần tên người dùng và phần tên nhà cung cấp dịch vụ?

A. % 

B. # 
C. @ 
D. &

Câu 7: Địa chỉ thư điện tử levanan@gmail.com có tên nhà cung cấp dịch vụ là gì?

A. gmail.com
B. @
C. levanan
D. levanan@

Câu 8: Trong phần mềm Word, để tạo đường viền cho trang văn bản, em vào thẻ Page Layout và chọn nút lệnh nào?

A. Page Borders 

B. Size -> A4
C. Columns -> One 
D. Orientation -> Portrait

Câu 9: Trong word để chèn(thêm) một đối tượng, em thực hiện chọn thẻ nào?

A. Insert

B. Home
C. View
D. Page Layout.

Câu 10: Trong phần mềm PowerPoint, để chèn đoạn video từ file trên máy tính vào trang trình chiếu, em chọn:

A. Insert -> Movie -> Sound from File…
B. Insert -> Movie -> Sound from Clip Organizer…
C. Insert -> Movie -> Movie from File…
D. Insert -> Sound -> Movie from Clip Organizer…

Câu 11: Trong phần mềm Word, để đánh số trang vào văn bản khi soạn thảo ta chọn?

A. Insert -> Picture

B. Insert ->Table
C. Insert -> Shapes 
D. Insert -> Page Number

Câu 12: Trong phần mềm Word, để chèn hình ảnh từ các thư mục trong máy tính, ta chọn:

A. Insert -> Picture -> From file 

B. Format -> Font
C. Insert -> Table 
D. Insert -> Symbol

Câu 13: Trong phần mềm Power Point, để chèn một đoạn âm thanh vào trang trình chiếu, em chọn nút lệnh nào?

AVvXsEiF8jkOHQ0VbWgdIJOZLU2OCR3gMmozPqDGFB BJEyQndr3pBKkWacHpHrJHIdJP3W24O7 MPG2xHv egGC21jJtM2B2YfX0rONftjAq4B O21JY0dXlg YtFQ1 rxoP59aAemc8bs m1SpGQGcD6GeitccWZcB2UvJCElP5Bm jfWk9A8OArUv gef w=w400 h53

Câu 14: Trong giao diện khi sử dụng thư điện tử Gmail, mục Hộp thư nháp có tác dụng gì?

A. Xem thư nháp. 

B. Xem thư em đã gửi cho bạn bè.
C. Xem thư đã bị xóa. 
D. Xem thư của bạn bè gửi đến cho em.

Câu 15: Trong phần mềm Power Point, để chèn một đoạn video vào bài trình chiếu em chọn nút lệnh nào?

AVvXsEjyWPgJVs8qj1mVIkIT03h9BqX04tomvSoSSFKMk9xzQYW9 U9nuJNAWCaWpmDLAnbTAb4roGuC Hb7T5M0qwFb3HVbSRwcF1xTUKsXKb4ymtQVh9a1LZ gf6vkEMIEiFU8SxgoW95DikjkHqDW5sciLj5GeIMNnp

Câu 16: Để làm việc với các hiệu ứng trên phần mềm PowerPoint, em chọn thẻ nào?

A. Animations 

B. Design 
C. Insert 
D. Slide show

Câu 17: Để điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng trong văn bản, em bôi đen (chọn) phần văn bản muốn điều chỉnh, sau đó chọn nút nào để điều chỉnh các thông số dãn dòng?

AVvXsEiy1oK0sCni2iihakFWybRDFsdo2JJKLcZkTQAQFlAtiuxFZtSd3Bos1eb4CV261Uszkvzo9ZHmrS1EKxExV7xAoYl9 WTMDSX6qwK2MQRZa0KdOdqz Q6LkgphLTWmEzjD7BzcjkBC vrv7PhUfODHQAuZ3GAHSvgSdF7 owssquTf0JAa pEWUP6L2g=w400 h51

Câu 18: Lợi ích của việc chèn hình ảnh là?

A. Hình ảnh được chèn vào làm văn bản trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.
B. Không cần thiết phải chèn hình ảnh vào văn bản.
C. Hình ảnh minh họa trong văn bản không giúp người đọc dễ hiểu nội dung hơn.
D. Hình ảnh trong văn bản chỉ có tính chất giải trí.

Câu 19: Trong Microsoft PowerPoint, mục Animation cho phép em thực hiện việc gì?

A. Chèn video vào slide
B. Tạo trang slide mới.
C. Chèn hình ảnh vào slide
D. Tạo hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng trong slide

Câu 20: Trong Microsoft PowerPoint, muốn dừng trình diễn khi đang chiếu 1 bài trình chiếu em thực hiện như thế nào?

A. Nhấn nút ESC
B. Nhấn nút Backspace
C. Nhấn nút Alt
D. Nhấn nút Ctrl

Câu 21: Trong phần mềm Word, để thay đổi màu nền trang soạn thảo văn bản, em vào thẻ Page Layout và chọn nút lệnh nào?

A. Page Color 

B. Size -> A4 
C. Columns -> One 
D. Orientation -> Portrait

Câu 22: Khi sao chép thư mục ta thực hiện lần lượt các lệnh sau? 

A. Copy – Copy
B. Copy – Paste
C. Paste – Copy
D. Paste – Paste

ĐÁP ÁN

Câu 1: D

Câu 2: C
Câu 3: A
Câu 4: A
Câu 5: B
Câu 6: C
Câu 7: A
Câu 8: A
Câu 9: A
Câu 10: C
Câu 11: D
Câu 12: A
Câu 13: C
Câu 14: A
Câu 15: A
Câu 16: A
Câu 17: C
Câu 18: A
Câu 19: D
Câu 20: A
Câu 21: A
Câu 22: B

Tổng hợp:
www.tudanglinh.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.