Giáo án Tin học lớp 3 Đại học Vinh được Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sách và Học liệu điện tử Việt Nam VMB biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng kiến thức tin học để giải quyết các vấn đề của đời sống.

Bộ giáo án được chia thành 32 bài + 01 bài kiểm tra Tin học 3 HKI, 01 bài kiểm tra cuối năm (Có ma trận đề + đáp án + biểu điểm)

Xem trước nội dung giáo án Tin học lớp 3 Đại học Vinh:

Mời tải về giáo án Tin học lớp 3 Đại học Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.